måndag 14 februari 2011

Gerotranscendens - det naturliga åldrandet
Att åldras är som att bestiga ett berg;
man blir lite andfådd, men får mycket bättre utsikt.

~ Ingrid Bergman ~

o     "Gamla minnen återkommer allt oftare. Händelser från gamla dagar,
        från barndomen och de unga åren."

o     "Det har smugit sig in en vag känsla av att  livets olika pusselbitar börjar falla på plats"

o     "Jag föredrar numera färre men djupare relationer. 
         Jag trivs även med att vara för mig själv, jämfört med tidigare. "

Känner du igen dig i beskrivningen, då håller du kanske på att bli gerotranscendent. *)


*) gero = gammal
transcendens = överskridande


Källa: Gerotranscendens - det naturliga åldrandet, förf Lars Tornstam.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar